สถานีตำรวจทางหลวง

 

รวมเบอร์โทรศัพท์สายตรงของสถานีตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ
กองกำกับการ 1 และ 2

สถานีตำรวจทางหลวง1 กองกำกับการ1(พระอินทร์)
กม.47-48 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางประอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 18230
โทรศัพท์ 0-3536-1059
โทรสาร 0-3535-4656
พื้นที่รับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา-ปทุมธานี-นนทบุรี

สถานีตำรวจทางหลวง2 กองกับกับการ1(หินกอง)
กม.92 ถนนพหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0-3638-9422
โทรสาร 0-3637-1222
พื้นที่รักผิดชอบ สระบุรี-นครนายก

สถานีตำรวจทางหลวง3 กองกำกับการ1(ลพบุรี)
กม.153-154 ถนนพหลโยธิน ต.ป่าตาล อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3641-1622
โทรสาร 0-3642-7122
พื้นที่รับผิดชอบ ลพบุรี-สิงห์บุรี-อ่างทอง

สถานีตำรวจทางหลวง4 กองกำกับการ1(นครสวรรค์)
กม.253-254 ถนนพหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ 0-5629-6184
โทรสาร 0-5629-6182
พื้นที่รับผิดชอบ นครสวรรค์-อุทัยธานี-ชัยนาท

สถานีตำรวจทางหลวง5 กองกำกับการ1(เพชรบูรณ์)
กม.226-227 ถนนพุแค-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 57000
โทรศัพท์ 0-5673-7102
โทรสาร 0-5673-7102
พื้นที่รับผิดชอบ เพชรบูรณ์-พิจิตร

สถานีตำรวจทางหลวง1 กองกำกับการ2(นครปฐม)
กม.54 ถนนเทศา (เขตเทศบาลเมือง) ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1426
โทรสาร 0-3425-4165
พื้นที่รับผิดชอบ นครปฐม-สุพรรณบุรี-สมุทรสาคร

สถานีตำรวจทางหลวง2 กองกำกับการ2(เพชรบุรี)
กม.13-14 ถนนราชดำเนิน (เลี่ยงเมือง) ต.หนองกระแซง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3242-5005
โทรสาร 0-3242-4500
พื้นที่รับผิดชอบ เพชรบุรี-ราชบุรี-กาญจนบุรี-สมุทรสงคราม

สถานีตำรวจทางหลวง3 กองกำกับการ2(ประจวบคีรีขันธ์)
กม.322-323 ถนนเพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0-3261-1276
โทรสาร 0-3260-2351
พื้นที่รับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์

สถานีตำรวจทางหลวง4 กองกำกับการ2(ชุมพร)
กม.497-498 ถนนเพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0-7753-4200
โทรสาร 0-7753-4201
พื้นที่รับผิดชอบ ชุมพร-ระนอง-สุราษฏ์ธานี

กองกำกับการ 3 และ 4

สถานีตำรวจทางหลวง1 กองกำกับการ3(ฉะเชิงเทรา)
กม.48-49 ถนนบางนา-ตราด ต.บางประกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 0-3853-1221
โทรสาร 0-3853-1221
พื้นที่รับผิดชอบ ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ

สถานีคำรวจทางหลวง2 กองกำกับการ3(ชลบุรี)
กม.107-108 ถนนสุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ 0-3839-2001
โทรสาร 0-3839-3095
พื้นที่รับผิดชอบ ชลบุรี

สถานีตำรวจทางหลวง3 กองกำกับการ3(ระยอง)
กม.222-223 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง 21080
โทรศัพท์ 0-3861-1203
โทรสาร 0-3861-6851
พื้นที่รับผิดชอบ ระยอง

สถานีตำรวจทางหลวง4 กองกำกับการ3(จันทบุรี)
กม.334-335 ถนนสุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง
จ.จันทรบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3941-8579
โทรสาร 0-3941-8579
พื้นที่รับผิดชอบ จันทรบุรี-ตราด

สถานีตำรวจทางหลวง5 กองกำกับการ3(ปราจีนบุรี)
กม.196-197 ถนนสุวรรณศร (ทล.33) ต.นนทรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0-3729-0066
โทรสาร 0-3729-0066
พื้นที่รับผิดชอบ ปราจีนบุรี-สระแก้ว

สถานีตำรวจทางหลวง1 กองกำกับการ4(ร้อยเอ็ด)
กม.129-130 ถนนบ้านไผ่-อุบลราชธานี (ทล.23)
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ 0-4356-9019
โทรสาร 0-4356-9019
พื้นที่รับผิดชอบ ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม

สถานีตำรวจทางหลวง2 กองกำกับการ4(ขอนแก่น)
กม.2-3 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอบแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4323-6698
โทรสาร 0-4324-6632
พื้นที่รับผิดชอบ ขอนแก่น-ชัยภูมิ

สถานีตำรวจทางหลวง3 กองกำกับการ4(อุดรธานี)
กม.105-106 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41330
โทรศัพท์ 0-4212-0055
โทรสาร 0-4212-0056
พื้นที่รับผิดชอบ อุดรธานี-หนองคาย

สถานีตำรวจทางหลวง4 กองกำกับการ4(เลย)
กม.82-83 ถนนมะลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ 0-4431-1199
โทรสาร 0-4431-2000
พื้นที่รับผิดชอบ เลย-หนองบัวลำภู

สถานีตำรวจทางหลวง5 กองกำกับการ4(สกลนคร)
กม.196-197 ถนนอุดรธานี-นครพนม(ทล.22)
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-4271-1476
โทรสาร 0-4271-1476
พื้นที่รับผิดชอบ สกลนคร-นครพนม

กองกำกับการ 5 และ 6

สถานีตำรวจทางหลวง1 กองกำกับการ5(ตาก)
กม.420-421 ถนนพหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1340
โทรสาร 0-5551-1340
พื้นที่รับผิดชอบ ตาก-กำแพงเพชร

สถานีตำรวจทางหลวง2 กองกำกับการ5(ลำปาง)
กม.594-595 ถนนพหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง
จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5421-8671
โทรสาร 0-5421-8671
พื้นที่รับผิดชอบ ลำปาง-แพร่

สถานีตำรวจทางหลวง3 กองกำกับการ5(พิษณุโลก)
กม.7-8 ถนนตาก-ขอนแก่น(ทล.12) ต.สมอแข
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5525-9503
โทรสาร 0-5525-9503
พื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก-สุโขทัย-อุตรดิตถ์

สถานีตำรวจทางหลวง4 กองกำกับการ5(เชียงใหม่)
กม.89-90 ถนนอินทร์บุรี-เชียงใหม่ (ทล.11)
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5324-2441
โทรสาร 0-5324-0289
พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

สถานีตำรวจทางหลวง5 กองกำกับการ5(พะเยา)
กม.724-723 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ต.ค๊ำ
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5441-0954
โทรสาร 0-5541-0954
พื้นที่รับผิดชอบ พะเยา-เชียงราย-น่าน

สถานีตำรวจทางหลวง1 กองกำกับการ6(นครราชสีมา)
กม.168-169 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 0-4431-1557
โทรสาร 0-4431-3777
พื้นที่รับผิดชอบ นครราชสีมา

สถานีตำรวจทางหลวง2 กองกำกับการ6(บุรีรัมย์)
กม.3-4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 32000
โทรศัพท์ 0-4461-1992
โทรสาร 0-4461-1992
พื้นที่รับผิดชอบ บุรีรัมย์


สถานีตำรวจทางหลวง4 กองกำกับการ6(อุบลราชธานี)กม.594-595 ถนนชยางกูร ต.ในมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-3220
โทรสาร 0-4531-3221
พื้นที่รับผิดชอบ อุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวง5 กองกำกับการ6(อำนาจเจริญ)
กม.68-69 ถนนชยางกูร ต.ไก่คำ อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0-4545-1656
โทรสาร 0-4551-2153
พื้นที่รับผิดชอบ อำนาจเจริญ-มุกดาหาร-ยโสธร

กองกำกับการ 7 และ 8

สถานีตำรวจทางหลวง1 กองกำกับการ7(พังงา)
กม.43-44 ถนนเพชรเกษม ต.นนปริง อ.เมือง
จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 0-7641-1350
โทรสาร 0-7641-1350
พื้นที่รับผิดชอบ พังงา-ภูเก๊ต-กระบี่

สถานีตำรวจทางหลวง2 กองกำกับการ7(ตรัง)
กม.4-5 ถนนตรัง-หยงสตาร์(ทล.404) ต.บ้านควน
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7550-1302
โทรสาร 0-7550-1033
พื้นที่รับผิดชอบ ตรัง-พัทลุง

สถานีตำรวจทางหลวง3 กองกำกับการ7(สงขลา)
กม.27-28 ถนนสงขลา-หาดใหญ่ (ทล.407)
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7421-1222
โทรสาร 0-7421-1024
พื้นที่รับผิดชอบ สงขลา-สตูล

สถานีตำรวจทางหลวง4 กองกำกับการ7(นครศรีธรรมราช)
กม.12-13 ถนนนครศรี-นาทวี (ทล.408)
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7536-6508
โทรสาร 0-7534-1175
พื้นที่รับผิดชอบ นครศรีธรรมราช

สถานีตำรวจทางหลวง5 กองกำกับการ7(ปัตตานี)
กม.73-74 ถนนสะเดา-นราธิวาส(ทล.42)
อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7343-1041
โทรสาร 0-7343-1041
พื้นที่รับผิดชอบ ปัตตานี-นราธิวาส-ยะลา

สถานีตำรวจทางหลวง1 กองกำกับการ8(อ่อนนุช)
ทางหลวงพิเศษหมายเลข7
กม.20-21 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานครฯ 10520
โทรศัพท์ 0-2327-3771
โทรสาร 0-2327-3773
พื้นที่รับผิดชอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข7

สถานีตำรวจทางหลวง2 กองกำกับการ8(อินทรา)
ทางหลวงพิเศษหมายเลข9
กม.10 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานครฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-2603
โทรสาร 0-2508-2603
พื้นที่รับผิดชอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข9
 
Home | ดอกไม้ | Gallery | เทคนิคการถ่ายภาพ | เทคนิคการแต่งภาพ | สินค้า | Wallpaper | สมุนไพร | ผักเพื่อสุภาพ | เมนูจานเด็ด | ขนมจานอร่อย | สูตรน้ำพริก | สาระน่ารู้