เอดะแดน.คอม
 
 
 
 
 
Photoshop (Blending Modes)
Base Color Blend Color
ในหน้าต่างของโปรแกรมแต่งภาพ Photoshop มีโหมดหนึ่งที่เราสามารถสร้างสรรค์ภาพได้ง่ายๆ โดยการนำภาพมารวมกัน แล้วช่วยให้สีของภาพที่ซ้อนกันจะกลมกลืนกันด้วยโหมด Blending โดยจะใช้งานได้ในกรณีที่มีเลเยอร์ซ้อนกันตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไป โดยเลเยอร์หนึ่งจะเป็น Base Color (เลเยอร์ที่เป็นแบล็คกราวน์) และ Blend Color (เลเยอร์ที่จะซ้อนทับเป็นตัวแบบ) ซึ่งผลที่ได้จากการผสมของ Base Color และ Blend Color เราเรียกว่า Result Color
Blending Mode
แบ่งออกเ้ป็น 6 กลุ่มด้วยกันคือ

1. Blending Mode กลุ่ม Normal

- Normal เป็นโหมดปกติของทุกเลเยอร์ ถือเป็นโหมดมาตราฐานของเลเยอร์ทั่วไป

- Dissolve เป็นการสุ่มเลือกพิกเซลบางพิเซลทั้ง Base Color และ Blend Color มาแสดงเท่านั้น จะเอาส่วนที่ฟุ้งของแต่ละเลเยอร์ มาแปลงเป็นจุดๆ ซึ่งเราจะเห็นผลได้เมื่อตั้งค่า Opacity น้อยๆ

 
2. Blending Mode กลุ่ม Darken
กลุ่มนี้ผลของภาพจะเน้นไปที่มืดลง โดยตัดส่วนสว่างในภาพออก หรือผสมกลมกลืนกันไป มีให้เลือก 5 แบบ
- Darken จะเปรียบเทียบแต่ละพิเซลของสี Base Color และ Blend Color ถ้าสีไหนมีความเข้มมากกว่า จะเหลือเพียงความเข้มของสีนั้น โดยตัดส่วนสว่างทิ้งไป
- Multiply เน้นที่สีส่วนที่เข้มของแต่ละเลเยอร์ โดยผลของภาพจะมืดลง สีในส่วนสว่างจะถูกตัดออก
- Color Bum Base Color มืดลง Blend Color สว่างขึ้น สีโทนกลางหายไป ความเปรียบต่างสูงขึ้น
- Linear Bum ทำให้ภาพมืดลงตามสีเข้มของ Base Color
- Darker Color จะตัดส่วนสว่างใน Base Color ออกไป
 
3. Blending Mode กลุ่ม Lighten
จะตรงข้ามกับกลุ่ม Darken โดยจะเน้นไปที่สีในส่วนสว่างของภาพ ภาพจึงมีความสว่างเพิ่มขึ้น โดยจะตัดส่วนที่มืดออก มีให้เลือก 5 แบบ
- Lighten เป็นการผสมกันของ 2 เลเยอร์ ทั้ง Base Color และ Blend Color
- Screen ตัดสีส่วนมืดของ Base Color และ Blend Color ออกไป เหลือเพียงสีส่วนสว่างผสมกัน
- Color Dodge สีส่วนสว่างของ Base Color และ Blend Color จะมาผสมกัน แล้วช่วงสีเข้มที่สุดในส่วนมืดจางลง
- Linear Dodge สีส่วนมืดของ Base Color และ Blend Color ถูกตัดออกไป สีส่วนสว่าง จะสว่างมากขึ้น
- Lighter Color ตัดสีส่วนมืดของ Blend Color ออกไป
 
4. Blending Mode กลุ่ม Overlay
กลุ่มนี้จะเน้นสีของภาพให้เข้มขึ้น โดยเฉพาะส่วนมืดและสว่างที่เข้มมากขึ้นในระดับต่างๆ 5 แบบ
- Overlay การผสมกันของ Base Color และ Blend Color
- Soft Light การผสมกันของ Base Color และ Blend Color แต่ Blend Color จะจางกว่า
- Hard Light การผสมกันของ Base Color และ Blend Color แต่ Base Color จะจางกว่า
- Vivid Light การผสมกันของ Base Color และ Blend Color โดยเพิ่มความเปรียบต่างให้สูงขึ้น
- Linear Light เพิ่มความเปรียบต่างให้สีส่วนเข้มของ Base Color และเพิ่มส่วนสว่างให้ Blend Color
- Hard Mix เป็นการผสมสีขึ้นมาใหม่ จะทำให้ Result Color ที่ได้มีสีสันมากเกินความเป็นจริงในส่วนที่มืด แต่ในส่วนที่สว่างจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- Pin Light เป็นการแทนที่สีของภาพโดยขึ้นอยู่กับ Blend Color ถ้า Blend Color มีความสว่างมากกว่า 50 % ส่วนของภาพที่สว่างกว่าจะถูกแทนที่ด้วยสีของ Base Color และส่วนที่สว่างกว่าก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าBlend Color มีความมืดมากกว่า 50 % ส่วนของภาพที่มืดกว่าจะถูกแทนที่ด้วยสีของ Base Color และส่วนที่สว่างกว่าก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 
5. Blending Mode กลุ่ม Difference
เป็นการผสมกันของ Base Color และ Blend Color โดยสีที่ซ้อนกัน จะกลับเป็นสีตรงข้าม จะใช้มากกับการสร้างเอฟเฟคภาพที่แปลกตา
- Difference เป็นการแสดงค่าสีที่เกิดจากผลต่างของค่า Brightness ระหว่าง Base Color และ Blend Color สีไหนมีค่า Brightness มากกว่า Result Color ก็จะออกไปทางสีนั้นๆ ถ้าสีใดสีหนึ่งเป็นสีขาว Result Color จะเป็นอีกสีหนึ่งทันที ถ้าสีใดสีหนึ่งเป็นสีดำ Result Color จะเป็นสีดำ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
- Exclusion ผลที่เกิดจะเหมือนกับ Difference แต่จะ Contrast น้อยกว่า
 
6. Blending Mode กลุ่ม Hue/Saturation
กลุ่มนี้จะเลือกผสมเฉพาะสีหรือความสว่าง และความเข้มของสีในภาพ
- Hue เป็นการผสมกันของ Base Color และ Blend Color โดยเลือกเฉพาะสีบางสี
- Saturation เป็นการผสมกันของ Base Color และ Blend Color โดยเลือกเฉพาะสีเข้ม
- Color เป็นการผสมกันของ Base Color และ Blend Color โดยเลือกเฉพาะสีบางสี
- Luminosity เป็นการผสมกันของ Base Color และ Blend Color โดยเลือกเฉพาะสีสว่าง
 
โดยทั่วไปจะไม่ตายตัวในการใช้ Blending Mode ว่าแบบไหนใช้กับภาพแบบใด เพราะความต่างของสีแต่ละภาพ ควรต้องลองเลือก Blending Mode ไปเรื่อยๆว่าแบบไหนจะเหมาะกับภาพที่เราต้องการ หรือถูกใจเรามากที่สุด
 
ตัวอย่างการแต่งภาพ photoshop Blending Mode (Hard Light)
ตัวอย่างการแต่งภาพ photoshop Blending Mode (Multiply)
 
 
 
กลับหน้าหลัก Gallery
 
 
Home ดอกไม้ เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการแต่งภาพ สุขภาพ เคล็ดลับน่ารู้ สาระน่ารู้ ดวง สมุนไพร เมนูจานเด็ด ขนมหวาน น้ำพริก ผักเพื่อสุขภาพ